Sever 1
57

Em sinh viên chân dài nghiện tình dục

Bốn ký tự Trung Quốc quen thuộc đi vào tâm trí tôi từ tai này sang tai khác và khi kết hợp với nhau, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Tôi nghĩ liệu tôi có thể cởi quần áo của cô ấy và quan hệ tình dục với cô ấy không. Anh hôn lên mặt và cơ thể tôi. “Ngồi một chút.” Anh đứng bên cạnh cô, giục cô.

View more